privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van T’ Kannetje —

privacyverklaring

Bistro ’t Kannetje en De Vier Broers -Beer & Grill- hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen wij u laten weten hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina van onze websites.

Bistro ’t Kannetje en De Vier Broers verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons contactformulier op onze websites en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, telefonisch, persoonlijk, via onze website of per e-mail. De door uzelf verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen.

Onze website hebben niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Wij nemen passende technische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Via deze privacy verklaring stellen we u op de hoogte omtrent u persoonsgegevens.

Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor? Uw persoonsgegevens worden door Bistro ’t Kannetje en De Vier Broers verwerkt te behoeven van de volgende doeleinden:

  • Om reserveringen te bevestigen per mail
  • Om contactaanvragen via de website te beantwoorden
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
  • Het verwerken van reserveringen in ons reserveringssysteem
  • Het beveiligen van onze eigen website
  • Afhandelen van betaling
  • Het voldoen aan wettelijke administratieve verplichtingen
  • Het verzamelen van feedback

Om bovenstaande doeleinden te realiseren kunnen wij om de volgende gegevens vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adresgegevens, bedrijfsnaam, emailaders, telefoonnummer of factuurgegevens.

Bistro ’t Kannetje en De Vier Broers deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichting(en). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerker overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bistro ’t Kannetje en De Vier Broers blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bistro ’t Kannetje en De Vier Broers bewaart uw persoonsgegevens. Wij gebruiker uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Bistro ’t Kannetje en De Vier Broers zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via onze websites www.hetkanentje.nl en www.devierbroers.nl en via onze mail. Indien u opmerkingen of vragen of verzoek om inzage heeft betreft onze privacy verklaring kunt u met ons contact opnemen via 033-4659474 of reservering@hetkannetje.nl.